Hur kommer det sig att vi har rätt att demonstrera?