Vad är skillnaden mellan att återanvända och återvinna?