Vad är absolutvärdet av efterfrågans priselasticitet i jämvikt?