Vad kan hända om försvaret beslutar om höjd beredskap?