Vad är likt mellan antiken och medeltiden ge exempel och förklara?