Vad innebär miljöns bärkraft för rådjur resp människor?