Varför är det viktigt att ha kunskap om den verksamhet och organisation som man arbetar inom?