Hur ska man förhålla sig till en främmande kultur?