När på dygnet är riktvärdena för den maximala ljudnivån lägst?