Vad är Abu Dhabi och Dubai med tanke på statsskicket?