Vilka uppgifter har fackföreningarna hur kan de påverka arbetsförhållanden och löner?