På vilket sätt kan skapande verksamhet vara en lärmiljö?