Vad finns det för kroppsideal och normer idag Hur vet du det och på vilket sätt tror du de påverkar oss människor och vår hälsa?